Materská škola
Vek: 2 - 6

Základná škola
Vek: 6 - 15

Splash International

V Splash rozumieme tomu, že deti potrebujú kreatívne a bezpné prostredie pre rozvoj lásky k učeniu a radosti z objavovania. Naša medzinárodná materská a základná škola poskytuje vzdelávanie pre deti vo veku 2-15 rokov a je akreditovaná Ministerstvom školstva SR a Programom Pearson Edexcel pre medzinárodné školy.

Spôsob našej výučby a výchovy presahuje tradičné vzdelávacie metódy a postupy a poskytujeme starostlivosť pre deti od ranného detstva. Názov Splash symbolizuje detskú spontánnosť a nadšenie z poznávania neznámych vôd života. Neváhajte a skočte s nami do toho magického sveta.

celodenný program v anglickom jazyku

Čím sme odlišní?

Medzinárodný program v angličtine

Inovatívny prístup k učeniu formou hry a zážitkov s medzinárodnou certifikáciou

Vzdelávanie zamerané na dieťa

Rešpektovanie individuálnych potrieb a talentov dieťaťa a rovnováha medzi akademickým a sociálno-emocionálnym rozvojom

Vynikajúci pomer žiakov na učiteľa

Výučba v malých skupinách rôzneho veku zameraná na osobitý rozvoj dieťaťa

Žiaci radi chodia do školy

Kreatívne a podporujúce prostredie, ktoré buduje lásku k učeniu